FOTOGROEP VELDHOVEN

Welkom op de website van Fotogroep Veldhoven

Via deze website willen we laten zien wat Fotogroep Veldhoven zoal doet om de amateur-fotografie in de regio te stimuleren. Naast de gebruikelijke informatie is er op de website uiteraard een uitgebreide galerie, zodat u kunt zien wat voor werk de leden maken.
Als u na het bekijken van de website nog vragen heeft of als u lid wilt worden, neemt u dan contact op met het secretariaat of met een van de leden van het bestuur.


Buitenactiviteit: fotograferen in Zeelst


Aan het einde van het voorjaarsseizoen hebben we als buitenactiviteit foto’s gemaakt in Zeelst. Aan het begin van de avond hebben de deelnemers daar foto’s gemaakt en daarna zijn ze naar het verenigingsgebouw gegaan. Hier kozen de deelnemers enkele van de door hun gemaakt foto’s welke vervolgens onbewerkt op de laptop geplaatst werden. Na de pauze zijn deze foto’s getoond en besproken.

fotograferen in Zeelst fotograferen in Zeelst fotograferen in Zeelst

Het weer werkte goed mee tijdens het fotograferen. Verder was er regelmatig ondersteuning van omstanders vanaf diverse terrassen en bankjes. Al met al was het een geslaagde activiteit waarbij goede foto’s zijn gemaakt.


FOTOTENTOONSTELLING FOTOGROEP VELDHOVEN 2017


Dit jaar bestaat Fotogroep Veldhoven 35 jaar, een jubileumjaar en dus ook een bijzondere tentoonstelling in de maand mei. Bij de selectieavond hebben zich 23 van de 27 leden gemeld met 64 foto’s en 17 jaarthema foto’s, die geëxposeerd werden in de grote zaal van Het Patronaat te Zeelst.
Er hebben meerdere leden van de fotogroep vrijdagavond en zaterdagmorgen meegeholpen met de opbouw van de tentoonstelling, de presentatie van de werkgroepen, het inrichten van de audiovisuele ruimte en het ophangen van het jaarthema en de fotoketting.

Dit jaar hadden we in de grote zaal ook een special hangen en dat waren de 11 foto’s afgedrukt op Dibond, die waren gemaakt tijdens het mentoraat “Vieren in Vierkant” met Theo van Waas, mentor bij de Fotobond.
Om 14.00 uur werd de tentoonstelling geopend door oud-voorzitter Els Tijssen. De opening werd bijgewoond door ca 30 mensen.

Expo 2017-1 Expo 2017-1
Wiebe Albarda heeft dit jaar weer een prachtig boekje gemaakt met daarin alle foto’s van de reguliere tentoonstelling. De foto’s kregen een titel of een eventuele uitleg in het boekje. Ook stond er informatie in over de werkgroepen en het jaarthema. De fotogroep kreeg dit jaar veel lovende woorden over de manier van presentieren en over de foto’s van het mentoraat.
Expo 2017-3 Expo 2017-4 Expo 2017-5
De bezoekers waren positief over de foto’s en het werk van de werkgroepen. Dit jaar hadden we een macrowerkgroep, een werkgroep P en P (People and Portrait) en een AudioVisuele werkgroep. Vooral veel lof voor de, naar oude meesters gemaakte portretten van Marianne van der Zee. Dit jaar was het weer een genot om te gaan kijken naar de AV-presentaties van de AV-werkgroep.
De tafel bij de ingang, waar de leden van het Expo-team de bezoekers verwelkomden, werd weer goed bezocht. Daar werd ook het aantal bezoekers geturfd en dit jaar waren er dat meer dan vorig jaar, 282 bezoekers.
We kunnen terugkijken op een geslaagde fototentoonstelling.
Zoals voorgaande jaren konden de bezoekers ook dit jaar weer hun favoriet kiezen.

Na het tellen van 193 keuzebriefjes, vorig jaar 133, is de uitslag als volgt:

1. Gonnie van de Schans -Steiger107 punten
2. Anne-Marie van Alem -Boomkikker77 punten
3. Jolanda Smits-Swennen -Verstopt60 punten


Expo 2017-nr 1 Expo 2017-nr 2 Expo 2017-nr 3

Bondsmentoraat met vierkanten


Het afgelopen jaar hebben 11 enthousiaste leden van FotoGroepVeldhoven deelgenomen aan een bondsmentoraat. Onder de bezielende leiding van bondsmentor Theo van Waas is door het elftal fotografen gewerkt aan het vervullen van de opdracht: het creëren van een vierkant van vierkante foto's die alle vier met elkaar te maken hebben.

Mentoraat-2017-1 Mentoraat-2017-2
Voor velen was het de eerste kennismaking met een mentoraat, en voor de meesten was het ook de eerste keer om to focussen op het maken van vierkante foto's, waar de vier uitgekozen foto's dan ook nog eens in het uiteindelijke vierkant een relatie met elkaar moesten hebben. Voorwaar een complexe cyclische serie.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat dit bij een (groot) aantal deelnemers in het begin leidde tot verwarring, frustratie en moedeloosheid. Maar met een grote dosis doorzettingsvermogen, een innige samenwerking en met de steun en krachtige adviezen van Theo slaagde uiteindelijk iedereen er in om een vierkant in vieren te maken.
Mentoraat-2017-3 Mentoraat-2017-4
Het eindresultaat mag er zijn, en de elf mooie en een aantal zelfs zeer fraaie vierkanten in vieren zijn te zien op de tentoonstelling van de FotoGroepVeldhoven, op 20 en 21 mei in 't Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Veldhoven.


Jaarlijkse Fototentoonstelling

Poster 2017


Op 20 en 21 mei 2017 heeft Fotogroep Veldhoven haar jaarlijkse tentoonstelling in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.


Els Tijssen, tot voor kort voorzitter van de Fotobond, opent op zaterdag 20 mei 2017 om 14.00 uur de tentoonstelling. Omdat we dit jaar het 35-jarig jubileum vieren, hebben 11 leden van de fotogroep, zich laten leiden door mentor van de Fotobond, Theo van Waas en zij laten in de tentoonstellingsruimte zien, waar ze binnen het thema “Vieren in Vierkant” aan gewerkt hebben.


Het fotojaar heeft in het teken gestaan van een jaarthema “Verval” en ook is de fotoketting bij ieder lid van de fotogroep langsgekomen.

In de grote zaal is weer de reguliere tentoonstelling met 3 foto’s per fotogroepslid. In de ruimte “achter de bar” laten de werkgroepen People and Portrait en Macro zien, waar ze het hele fotojaar aan gewerkt hebben, samen met het jaarthema “Verval”. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt, die in een aparte ruimte “naast de bar”, worden vertoond.

Kortom ook dit jaar weer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Patronaat, Blaarthemseweg 18, te Veldhoven (Zeelst) op zaterdag 20 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag 21 mei van 11.00 -17.00 uur.
De foto op de poster is gemaakt door Mienie de Jonge-Tops

U bent van harte welkom


Uitstapje naar Turnhout

Het jaarlijkse uitstapje van de club vond dit jaar plaats op 17 september en ging naar Turnhout. Het verzamelen was in Bistro Calander onder het genot van een kopje koffie en gebak.

Vervolgens hebben verschillende groepjes leden door de stad gewandeld aan de hand van een stadswandeling van het Bureau van Toerisme en/of op eigen initiatief. De stadswandeling bevatte een aantal interessante gebouwen en beschreef hun historie. Het weer was goed en er zijn veel mooie foto’s gemaakt.

Het uitstapje werd afgesloten met een Italiaans diner bij Brasserie Capriani aan de Grote Markt. Het geheel was een geslaagde dag.

Turnhout-2016 1 Turnhout-2016 3 Turnhout-2016 2

Marianne In Beeld

Marianne In Beeld


Marianne van der Zee was in Parijs. Haar collage toont hoe zij Parijs heeft ervaren. Alles staat op één foto. Alles? Nee, niet alles, ze was vooral getroffen door de architectuur. De imposante gebouwen vormen op deze foto háár verhaal over Parijs. Hoe persoonlijk kan het zijn?


In Beeld mei 2016 nummer 82


Jaarlijkse Fototentoonstelling

Poster 2016


Op 21 en 22 mei 2016 heeft Fotogroep Veldhoven haar jaarlijkse tentoonstelling in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.


Piet Wijman, wethouder van Kunst en Cultuur, opent op zaterdag 21 mei 2016 om 14.00 uur de tentoonstelling.


Het fotojaar heeft in het teken gestaan van een jaarthema, “Het juiste moment”, en ook is de fotoketting weer bij ieder fotolid langsgekomen.


In de grote zaal is weer de reguliere tentoonstelling met 3-4 foto’s per fotogroepslid. In de ruimte “achter de bar” laten de werkgroepen People and Portrait en Macro, samen met het jaarthema “Het juiste moment” weer zien, waar ze het hele fotojaar aan gewerkt hebben. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt, die in een aparte ruimte “naast de bar”, worden vertoond.

Kortom ook dit jaar weer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Patronaat in Zeelst op zaterdag 21 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag van 11.00 -17.00 uur


U bent van harte welkom
De poster is dit jaar gemaakt door Marianne van der Zee.


Gastspreker op gezamenlijke avond met fotoclub Luminos

Op 3 maart jongstleden hadden we een bezielende lezing van de fotograaf Robert van Sluis. De avond trok zo'n 30 belangstellenden, en was georganiseerd samen met Luminos.

Robert van Sluis heeft na een technische studie en baan in de medische beeldtechnologie gekozen voor de fotografie. Naar eigen zeggen heeft dat onder meer te maken met het zich verder (willen) ontwikkelen van zijn rechter hersenhelft. Na een opleiding aan de kunstacademie is hij freelance fotograaf geworden. Een gedurfde stap aangezien het veelal niet alleen neerkomt op het maken van mooie foto's maar ook en meer op het te gelde maken van zijn reportages. Zijn activiteiten betreffen o.a. het organiseren van fotoreizen, het geven van lezingen en workshops en het uitvoeren van fotografische opdrachten.

Robert vertelt dat hij veel heeft gereisd om foto’s te maken en benadrukt hoe belangrijk het is om dan te zorgen voor foto’s van hoge kwaliteit. Hij geeft een overzicht wat hij zoal meeneemt aan camera’s, lenzen en hulpmiddelen. In totaal komt dat neer op 16,5 kg, wat door Robert met enige moeite en overtuigingskracht nog net meegenomen kan worden als handbagage in het vliegtuig. Hij geeft voorbeelden van een aantal projecten die hij gedaan heeft en laat zien dat de foto’s een doel hebben. Hij geeft aan hoe hij het verhaal achter de foto wil laten zien.

Als eerste geeft hij een overzicht van “mooi licht” in foto. Hij laat veel fraaie foto’s zien van zijn Himalaya reis (met o.a. Tibet), het Noorderlicht, Yosemite NP en IJsland. Hij laat diverse voorbeelden zien hoe hij in een aantal pogingen tot de uiteindelijke foto komt die hij in gedachten had. Planning en voorbereiding zijn heel erg belangrijk. Met name het nagaan hoe laat de zon en maan opkomen om te weten hoe het licht dan een gebouw of gebied zal belichten is essentieel. Hij plant dat al voordat hij ter plaatse is en gebruikt daarvoor de app “The Photographer's Ephemeris”. Vervolgens verkent hij het gebied vaak een dag van te voren, en bepaalt waar hij de volgende dag de foto's gaat maken. Een "luxe" die wij ons, tijdens een vakantie, veelal niet kunnen veroorloven.

Lezing  'Robert van Sluis' Lezing  'Robert van Sluis'

Na de pauze gaat Robert in op portretfotografie, en dan vooral het fotograferen van mensen tijdens zijn reizen. Hij geeft aan dat het belangrijk is om bij portretten toestemming te vragen en om echt contact te maken met de personen. Niet alleen werkt dat prettiger en zal het dan ook wat beter lukken om wat meer en betere foto's te maken, maar geeft het ook vaak een extra dimensie aan het "verhaal achter de foto". Hij heeft de tekst “mag ik een foto maken” op een plaatje staan in de taal van het gebied waar hij is. Verder beheerst hij zelf een aantal talen en maakt hij vaak gebruik van een lokaal contactpersoon voor hulp en vertaling. Bij een uitgebreidere opname legt hij de personen altijd uitgebreid uit wat hij gaat doen en hoe hij de foto gaat nemen. Hij laat voorbeelden zien uit China, India en Noord Korea, Vooral in dat laatste land werd alles door de overheid geregisseerd en was het niet mogelijke werkelijk contact te hebben met de mensen.

Bij zijn reizen let Robert erg goed op veiligheid. Hij laat voorbeelden zien van het zoeken naar en laten ontploffen van mijnen in Cambodja en van een militaire controle bij een ziekenhuis waar hij foto’s aan het nemen was. Ook met betrekking tot veiligheid vertrouwt hij vaak op lokale hulp.

Verder laat Robert een aantal voorbeelden zien van foto-opdrachten in een studio. Ook hier is het belangrijk om vooraf alle technische aspecten en achtergronden beoordeeld te hebben. Je kunt dan bij het fotograferen alle aandacht op het model richten zonder telkens te kijken of de foto technisch gelukt is.

De lezing was erg geslaagd. Niet alleen toonde Robert erg mooie foto's, maar hij is ook een zeer goede spreker die zich expliciet richt op zijn publiek, ons fotografen in dit geval. Zijn toelichting was een prettige mix van fototechniek, cultuur, ervaring, humor en advies. Kortom, zeer onderhoudend!

Na de lezing zijn een aantal clubleden nog een tijd blijven praten met Robert, ook een bewijs dat zijn lezing erg gewaardeerd werd. Wellicht kunnen we in de toekomst nog eens gebruik maken van de diensten van Robert, en met het oog daarop gaan we hem in ieder geval uit te nodigen voor onze tentoonstelling in mei.


Drieluik

Op donderdag 10 december 2015 hadden we het jaarlijkse drieluik. Dat wil zeggen, 3 fotografen die lid zijn van de fotogroep, vertellen over hun passie fotografie. Dit kan zijn, dat ze laten zien hoe hun passie is ontstaan, hoe hun “levensloop” in de fotografie is gegaan, welke soort fotografie hun voorkeur heeft, tot verrassende foto’s omdat ze die nog nooit hadden laten zien bij de fotogroep.

Het is steeds een verrassende avond, met een kijkje in het fotografie heden en verleden van deze fotogroepleden. Deze keer zijn het Mienie de Jong-Tops, Henk van der Wijst en Toon van Moorsel, die een verrassende presentatie lieten zien. Niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk, lieten ze hun foto’s zien.

“Wie van de drie?”

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

Zo begon de avond. Er lagen 3 foto’s op de tafel en de andere leden mochten er even naar kijken en op een lijstje zetten van wie zij dachten dat welke foto was. Aan het einde van de avond, werden nog eens 3 foto’s neergelegd en konden de leden weer stemmen. Ze wilden eens kijken of, door de presentatie, de leden in de gaten hadden wie welke foto had gemaakt.

Drieluik 10-12-2015 N 4 Drieluik 10-12-2015 N 2

Tussendoor lieten Mienie, Henk en Toon om beurt zien, wat hen bezighoudt in de fotografie. Een veelzijdige presentatie van 3 fotogroepleden, waarvan we dachten dat we wel wisten waar hun passie ligt. Mienie houdt van solariseren, maar ook van dieren in dierentuinen en gebouwen. Henk houdt van mensen fotograferen vooral op vakantie en is op dit moment volop bezig met macrofotografie. Toon gaat graag op pad met zijn camera, naar bv een kerk of evenementen zoals de levende standbeelden. Een zeer gevarieerde presentatie van 3 veelzijdige fotografen.

Hier onder van iedere fotograaf hun favoriete foto uit de presentatie

Mienie ,Toon en Henk

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

FGV 2.0

Inmiddels zijn we zo'n drie maanden onderweg in een nieuwe opzet, FGV 2.0. Zoals aanbevolen door de werkgroep hebben we nu 1 x in de 2 weken een clubavond, en hebben we een aantal andere initiatieven genomen en geïmplementeerd. We kunnen nog niet zeggen of dit inderdaad leidt naar meer creativiteit in de club, en in (nog) meer actieve leden, maar we lijken op de goede weg.

Zo zien we een duidelijk merkbare verandering in de fotobesprekingen, waar de nadruk meer dan voorheen op het beeld, en de beleving daarvan, ligt. Dat betekent dus op een andere manier naar foto's kijken, ze wellicht ook op een andere manier maken en bewerken, en dus ook met een andere kijk bespreken en beoordelen. De fotobesprekers hebben dit goed opgepakt, en leiden de discussies met een actieve bijdrage van allen aanwezig. Hopelijk zal ieder individu ervan leren en word hij/zij aangespoord om de volgende keer met (nog) betere foto's te komen. Uiteindelijk gaat het, naast de gezelligheid, toch om het streven naar die individuele kwaliteitsverbetering in de fotografie. En door deze gezamenlijke hobby te delen leidt dat automatisch naar het op een hoger plan brengen van onze Fotogroep Veldhoven.

Ook lijken er meer activiteiten buiten de clubavonden om te gebeuren. Het samen op stap gaan ter leering ende vermaeck met bijvoorbeeld een dagje foto's maken in Rotterdam, of het beleven van de Sony Foto- en Video Experience 2015, toevallig ook in Rotterdam.

Na zo'n 3 maanden in de nieuwe opzet, lijkt een voorzichtige conclusie dat het een goede keuze was. Natuurlijk is het wennen, en de een doet daar langer over dan een ander, maar over het algemeen lijkt het er op dat eenieder happy is met de vernieuwde werkwijze. De clubavonden worden heel goed bezocht, deelname aan de werkgroepen is procentueel hoger dan voorheen, en het aantal "uitstapjes" lijkt toe te nemen, ook al omdat initiatieven worden aangemoedigd en gedeeld met de hele club. De meeste leden zijn dus uiterst actief, en dat is een heel goed teken!


Voor de afwisseling eens lekker wandelen en tafelen

De programmacommissie had dit jaar iets nieuws bedacht voor een van de laatste donderdagavonden van het seizoen, een zgn. “Social event”.

Het idee erachter was dat het wel eens leuk is om samen in een natuurgebied te gaan wandelen en na afloop samen wat te drinken op een leuke locatie. Foto’s maken mocht maar hoefde niet. Eetcafé De Volmolen bleek een uitstekende locatie hiervoor. De gekozen wandeling was het Loondermolenpad, een wandeling van Natuurmonumenten van 6.2 km door het Dommeldal richting Dommelen met begin- en eindpunt De Volmolen, tussen Veldhoven en Waalre.

Negen leden verzamelden zich om 19 uur voor de gehele wandeling en om kwart voor acht begon een kleiner groepje aan een verkorte wandeling. Leden die helemaal geen zin hadden in een wandeling zaten al om half negen op het terras.

Tegen negenen waren ook de wandelaars weer terug en konden we met 16 leden het glas heffen. De omstandigheden konden haast niet beter. Zowel tijdens de wandeling als bij de borrel op het terras was het weer ideaal. Het idee viel kennelijk in goede aarde en lijkt voor herhaling vatbaar.

Social Event 20150611 20150611-foto2

Fototentoonstelling FotoGroep Veldhoven 2015

Op 9 en 10 mei 2015 was weer onze jaarlijkse fototentoonstelling. Er exposeerden 24 leden met in totaal 89 foto’s.

Ook dit jaar hebben meerdere leden van de fotogroep op vrijdagavond en zaterdagmorgen meegeholpen met de opbouw van de tentoonstelling, de presentatie van de werkgroepen en het inrichten van de audiovisuele ruimte.

Een nieuwe opstelling van de borden maakte, dat we de foto’s ruimer konden hangen. De op stelling van de borden werd positief bevonden. Er was duidelijk meer licht voor de foto’s.

Om 14.00 uur werd de tentoonstelling geopend door Toon Bekkers, voorzitter van de Fotobond, afd. Brabant-Oost. Hij nam de belangstellenden mee door de expositie en vertelde enthousiast over de foto’s die er hingen. Het was een vrolijke en leerzame opening door een man met humor en met kennis van fotografie.

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

Voor het eerst was er een boekje met daarin alle foto’s van de reguliere tentoonstelling met eventueel een kleine uitleg, voor zover de fotograaf die nodig vond. Er waren vooral lovende woorden over de tentoongestelde foto’s en de manier waarop ze gepresenteerd waren.

Door leden van andere fotogroepen werd positief gesproken over de resultaten van de werkgroepen. Er zijn zelfs fotogroepen, die dit concept van ons over willen nemen. Een pluim voor FotoGroep Veldhoven.

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2


Ook dit jaar konden de bezoekers weer een publieksfavoriet kiezen en een nummer 2 en 3.

Na het tellen van 106 keuzebriefjes, is de uitslag als volgt:

1. Gonnie vd Schans – Magisch 50 punten
2. Anne-Marie van Alem – Ijsbel 30 punten
3. Edwin Swart – Frisss 25 punten

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1


Wij kunnen terugkijken op een geslaagde fototentoonstelling.


Jaarlijkse Fototentoonstelling

Poster 2015


9 en 10 mei 2015 is het weer zover, de jaarlijkse tentoonstelling van FotoGroep Veldhoven in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.


Dit jaar is Toon Bekkers, voorzitter van Fotobond afdeling Brabant-Oost, bereid gevonden om de tentoonstelling op zaterdag 9 mei om 14.00 uur te openen.


Naast de reguliere tentoonstelling met 3-4 foto’s per groepslid, is er weer een extra ruimte, waar de werkgroepen Experimenteel, Macro en Serie laten zien waar ze het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt, die in een aparte ruimte worden vertoond.


Het fotoseizoen 2014-2015 heeft ook in het teken gestaan van de fotoketting, het fotokoffertje en het thema Water.

Kortom de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen in het Patronaat in Zeelst op zaterdag 9 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag 10 mei van 11.00-17.00 uur.


U bent van harte welkom

De poster is dit jaar gemaakt door Mart Linssen.


Inbeeld Maart 2015

Onderstaande foto van Marianne van de Zee stond onder het thema ‘Foto's spreken' in het fotobond kwartaalblad 'In Beeld' .

InBeeld_Marianne-vd-Zee


Activiteiten Citycentrum in beeld gebracht door leden FGV

Logo CityCentrum Veldhoven

Via de Bibliotheek Veldhoven zijn we in contact gekomen met de winkeliersvereniging van het CityCentrum Veldhoven. Een van de werkgroepen binnen deze vereniging is Marketing, Communicatie en Promotie, waarin de Bibliotheek Veldhoven een actieve rol vervult. Deze werkgroep zocht een of meerdere fotografen die op basis van vrijwilligheid, op gezette tijden foto’s van activiteiten en evenementen zouden willen maken.
De foto’s kunnen dan gebruikt worden in communicatie-uitingen van het CityCentrum zoals tijdschriften, weekbladen, posters, website, sociale media etc. etc..

We hebben momenteel 7 vrijwilligers. Dit is waarschijnlijk wel voldoende maar enkele fotografen extra zou best mogen.
Per evenement wordt overlegd wie belangstelling heeft en beschikbaar is.
Per keer hebben we 1 tot 3 fotografen nodig, afhankelijk van tijdsduur, aantal locaties e.d.
Er is afgesproken dat de naam van de fotograaf en de club zullen worden vernoemd bij de geplaatste foto’s.


Gastspreker op gezamenlijke avond met fotoclub Luminos

Gastspreker Edwin Westhoff

In December 2014 hebben we een gezamenlijke avond gehouden met de fotoclub Luminos. Op deze avond hield de gastspreker Edwin Westhoff een lezing over compositie.

Edwin is fotograaf en fotografiedocent sinds 1973. Hij besprak een aantal onderwerpen die een rol spelen bij de compositie zoals kijkrichting, balans en soorten lijnen. Een opvallend standpunt in zijn lezing is dat de Stelling van Derden niet juist is. Hij heeft zelf uit onderzoek aan foto’s en schilderijen de zogenaamde diagonaalmethode ontdekt.

Deze methode houdt in dat belangrijke onderwerpen van een foto op een diagonaal liggen. De methode is nu onder andere in Photoshop geïmplementeerd. Hij was daar merkbaar trots op.

Aan het einde van de avond besprak Edwin 10 foto’s die deelnemers hadden ingestuurd. Hij ging daarbij niet alleen in op de compositie van de foto maar ook op andere aspecten. Voor wat betreft compositie beoordeelde Edwin of de foto problemen had, d.w.z. of er een compositieregel (aandachtspunt) werd overtreden. Als er geen probleem was, dan was de compositie goed. Bij enkele foto’s liet hij door middel van aanpassingen (spiegelen, wegshoppen, croppen) zien hoe een foto beter zou kunnen.


Najaarsuitstapje naar Breda valt in de smaak

Het vinden van een geschikte datum voor ons uitstapje in het voorjaar bleek dit jaar niet mogelijk.

Het tweejaarlijkse evenement "BredaPhoto", dat dit jaar van 11 september tot 26 oktober plaatsvond, bood de gelegenheid om niet alleen foto's te maken van deze interessante stad maar ook om eens te kijken naar topklasse foto's van internationale fotografen op verschillende locaties.
Uiteindelijk bleek zaterdag 20 september de meest geschikte datum voor 15 van onze leden. We begonnen met koffie en appeltaart in een heerlijk najaarszonnetje op het terras van 't T Huis in het Valkenbergpark.

Het meest bezocht werd de openlucht tentoonstelling op het Chasséveld. De daar aanwezige nieuwbouw bleek sommige fotografen te inspireren. Zoals gebruikelijk vormden zich spontaan groepjes.

Ook het avondeten bij de Italiaan op de Grote Markt viel goed in de smaak. Al met al een zeer geslaagde en gezellige dag.

ErOpUit_Breda_1 ErOpUit_Breda_2 ErOpUit_Breda_3

MMC bij nacht vereeuwigd

Een avond-fotosessie buiten is inmiddels een jaarlijks terugkomende activiteit van onze club. Foto-bewerking is er dan niet bij; de foto’s worden dezelfde avond nog geprojecteerd en besproken. Voor de programmacommissie bleek het moeilijk om een interessante locatie op korte afstand van ‘t Tweespan te bedenken waar we nog niet waren geweest.

De keuze viel deze keer op het Maxima Medisch Centrum, van de buitenkant, wel te verstaan. Het ziekenhuis had hiertegen geen bezwaar, mits er geen personen herkenbaar in beeld kwamen. Verder wilde men wel graag enkele, naar onze mening, geslaagde foto’s ontvangen. Hiertegen hadden we uiteraard geen bezwaar. Het bleek een locatie die nauwelijks inspireerde en dat is wellicht de oorzaak van het kleine aantal deelnemers. Toch zijn er een aantal fraaie foto’s gemaakt, zoals van het roestige stalen kunstwerk en het Ronald McDonald huis.

Activiteit_MMC_1 Activiteit_MMC_2

Activiteitenavond op High Tech Campus levert gevarieerde foto’s op

Edwin had toestemming gevraagd om met een groep fotografen na de sluitingstijd van 20:30 uur op het terrein van de High Tech Campus te blijven. De organisatie ging akkoord maar wilde wel graag enkele o.i. geslaagde foto’s ontvangen. De leden bleken daar geen enkel bezwaar tegen te hebben.

Er hadden zich 18 leden opgegeven en we verzamelden om 19:30 uur in een restaurant op de Campus. Het weer was goed en er waren vele locaties en objecten om foto’s te maken. Het werd wel wat laat donker om goed gebruik te kunnen maken van ‘het blauwe uur’.

Activiteit_HighTechCampus_1 Activiteit_HighTechCampus_2 Activiteit_HighTechCampus_3

Niet alleen de moderne architectuur trok de aandacht van onze leden. Ook enkele kunstobjecten en de fauna op en naast de centrale vijver leverden enkele interessante plaatjes op.

Het resultaat is besproken tijdens een projectieforum van 19 juni onder leiding van Ludwig. Enkele foto’s kregen een "plus" hetgeen wil zeggen dat ze kandidaat zijn voor onze tentoonstelling.


FOTOTENTOONSTELLING FOTOGROEP VELDHOVEN 2014

Na een vrijdagavond en een zaterdagmorgen hard werken door een groot aantal fotogroepleden waren de tentoonstellingsruimte, de ruimte voor de werkgroepen en de ruimte voor de audio-visuele presentatie helemaal klaar om bezocht te worden.
Op zaterdag 17 mei 2014 om 14.00 uur was het zover, de jaarlijkse tentoonstelling van Fotogroep Veldhoven werd geopend. Dit keer geen gastspreker, maar onze voorzitter, Mart Linssen en een lid van de tentoonstellingscommissie, Stephan Haan hebben de tentoontstelling geopend. Zij deden dit op een leuke, spontane en losse manier, die wel bij iedereen in de smaak leek te vallen. Ze haalden 3 foto’s uit de tentoonstelling die een verwijzing vormden naar de expositie van de werkgroepen.

Expo2014_Opening

Daarna kon iedereen op eigen gelegenheid de tentoonstelling bezoeken. Er was natuurlijk een ereplekje ingericht voor Alan Everid, die op 14 februari is overleden en wiens foto gebruikt was voor de poster.
Door het mooie weer, werd de tentoonstelling minder bezocht dan andere jaren, maar toch mogen we niet ontevreden zijn met het aantal bezoekers.

Expo2014_FotoOverzicht

De AudioVisuele presentatie werd weer druk bezocht en de bezoekers waren weer onder de indruk van de prachtige diaporama’s. De werkgroepen hadden afgelopen jaar weer hard gewerkt en de presentatie zag er dit jaar dan ook erg professioneel uit. Stephan Haan en Anne-Marie van Alem hadden dit jaar voor de eerste keer samen de reguliere fototentoonstelling ingericht en ze hadden een prima opstelling gerealiseerd. De tentoonstelling zag er verzorgd uit, met prachtige fotowerk van 26 leden.

Ook dit jaar kon het publiek weer een keuze maken en na het tellen van de stemmen is de uitslag als volgt:
1. Gonnie van de Schans met 'Groenlingen';
2. Henk van der Wijst met 'Portret man';
3. Gonnie van de Schans met 'Juffers op hei'.

Expo2012_Wedstrijd_1st Expo2014_Wedstrijd_2de Expo2012_Wedstrijd_3de

Al met al weer een geslaagde tentoonstelling.


JAARLIJKSE TENTOONSTELLING FOTOGROEP VELDHOVEN

Op zaterdag 17 mei en zondag 18 mei 2014 heeft Fotogroep Veldhoven haar jaarlijkse fototentoonstelling in 't Patronaat te Veldhoven (Zeelst).
De opening is op zaterdag 17 mei om 14.00 uur.

Dit jaar heeft Fotogroep Veldhoven de jaarlijkse tentoonstelling met vrij werk van de leden en de foto's van de werkgroepen. De werkgroepen Series, Macrofotografie, Experimenteel en Diaporama hebben hard gewerkt om te laten zien wat hen een jaar lang heeft gefascineerd binnen de fotografie. De werkgroep Diaporama heeft weer fantastische audiovisuele presentaties gemaakt, waaronder ook de jaarlijkse Foto-ketting.
Nieuw dit jaar zijn de foto's gemaakt naar aanleiding van het mysterieuze fotokoffertje.
Er is dus weer voldoende te zien bij onze veelzijdige fotogroep.

Een foto van Alan Everid is dit jaar gekozen voor de uitnodigingsposter. Alan is ons in februari ontvallen en was een enthousiast en actief lid en oud-voorzitter van Fotogroep Veldhoven.

FGV Expositie 2014
click op de foto voor een vergroting

HARMONIE L'UNION FRATERNELLE EN FOTOGROEP VELDHOVEN IN CO-PRODUCTIE

Muziek In Beeld

Op zaterdag 12 april treedt de Veldhovense harmonie L'Union Fraternelle op voor hun jaarlijks concert in De Schalm. Om de voorstelling extra aantrekkelijk te maken heeft de harmonie de Fotogroep Veldhoven benaderd met de vraag of men het concert zou kunnen aanvullen met passende foto's. Bij een korte peiling van de belangstelling onder de leden bleek dat de meerderheid dit initiatief steunde.

Kees Gravendeel en Henk Otten cöordineren de bijdrage van de club. Voor beide partijen is dit een experiment. In totaal hebben dertien FGV fotografen een bijdrage geleverd aan beelden voor de acht muziekstukken. De foto geeft de voorkant van de flyer. Hierop een macro foto van een Keizer-libel, gemaakt door Anne-Marie van Alem. De A2 formaat posters hangen inmiddels op diverse plaatsen in Veldhoven. Flyers en posters zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat.

Tot ziens in De Schalm !


IN MEMORIAM: ALAN EVERID

Alan Everid

Onlangs, op 14 februari 2014, is ons clublid lid Alan Everid overleden.

Alan was een enthousiast en actief fotograaf. Al in het grijze verleden ontwikkelde hij zijn eigen foto’s en deed experimenten in de doka. Een jaar of 25 geleden werd hij lid van Fotogroep Veldhoven om zich verder te verdiepen in de fotografie maar ook om van elkaar te leren. Hij voelde zich zeer betrokken bij alle activiteiten: het gebeurde soms dat hij na een zakenreis rechtstreeks van het vliegveld naar zijn fotoclub ging. In 2003 werd hij voorzitter. Maar dit was slechts voor korte tijd: voor zijn werk verhuisde hij naar Singapore.

Door zijn ziekte gedwongen kwam Alan na een jaar of 4 weer terug in Nederland en werd opnieuw lid van Fotogroep Veldhoven. Daar leerden we hem kennen als een actief fotograaf, kritisch tijdens fotobesprekingen en actief voor de club. Samen met Tiny van de Oetelaar stelde hij bijvoorbeeld de jaarlijkse fotoketting samen. Het werd steeds duidelijker zichtbaar dat hij er lichamelijk op achteruitging. Hij kreeg zijn eigen gemakkelijke stoel en kon vaak niet de hele avond blijven. Pat, zijn vrouw, bracht hem dan en haalde hem ook bijtijds weer op.

Zijn mobiliteit werd dan wel minder, zijn gedrevenheid zeker niet. We zien langzaam een verschuiving van actief fotograferen buiten naar het creatief bewerken van foto’s op de computer. Daarbij hoorde zeker ook het maken van diaporama’s (slideshows met muziek).

Zijn enthousiasme voor de fotografie kon hij niet in één fotoclub kwijt: een jaar of vier geleden werd hij ook actief lid van Luminos, een andere fotoclub in Veldhoven. Ook daar kreeg hij zijn eigen gemakkelijke stoel. Zijn liefde voor diaporama’s groeide ook. Mede daarom werd hij een half jaar geleden ook nog lid van een derde fotoclub, de Fotoschouw in Eindhoven.

Het is duidelijk dat fotografie in al zijn aspecten een belangrijk stuk levensinvulling was voor Alan. Fotografie was dan ook een grote steun voor hem in de jaren dat zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet.

Wij danken hem voor zijn kritische blik, zijn actieve rol en zijn grote betrokkenheid in onze fotoclub.


TWEELUIK MACROFOTOGRAFIE PRIKKELT INTERESSE

Op 10 oktober organiseerden Anne-Marie van Alem en Gonnie van de Schans een avond macrofotografie, bestaande uit een tweetal gelikte slideshows, een presentatie over macrofotografie, en (na de pauze), een "doe-activiteit" waarbij leden zelf macro foto's konden maken. Hiervoor hadden de organisatoren voorwerpen meegebracht en hulpstukken zoals macrolenzen, tussenringen, balgen etc..

De presentatie ging over: wat is macro?, hoe pak je het aan?, wat voor materiaal?, instellingen van de camera?, welke objecten? etc. etc.. Na de pauze werd er driftig gefotografeerd. De aanwezigen waren zo enthousiast, met name over de tweede slide-show dat spontaan het idee opkwam om de beide dames te vragen een diaporama te maken voor de tentoonstelling in mei 2014 in 't Patronaat. Dit voorstel werd meteen goed bevonden. Alan Everid bood technische ondersteuning aan en zal op zoek gaan naar passende muziek.

Op 7 november konden de deelnemers hun resultaten tonen. Het viel op dat veel leden die normaal geen macro foto's maken, nu wel acte de présence gaven. Er werden fraaie foto's getoond, niet alleen gemaakt op 10 oktober maar ook elders tijdens de tussenliggende periode.

Tweeluik Macrofotografie presentatie
Tweeluik Macrofotografie voorbeeld 1 Tweeluik Macrofotografie voorbeeld 2

BIJZONDERE AVOND MET RUSSISCHE GASTSPREKER OP 24 OKTOBER

Gastspreker Masha Ru

Tijdens een recent overleg met Fotogroep Luminos werd het idee geopperd om eens een wat minder voor de hand liggende gastspreker uit te nodigen in een gezamenlijke bijeenkomst.

Het werd Masha Ru, een Russische met een wiskundige universitaire opleiding. In 2011 is ze gepromoveerd aan de TU Eindhoven in wiskundige beeldbewerking en is ze cum laude afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam. Sindsdien werkt ze als zelfstandig fotografe en kunstenares.

Masha presenteerde een aantal projecten / opdrachten die ze heeft gedaan zoals:

Het was een bijzondere avond met een gedreven dame die op originele en vaak boeiende wijze haar werk en leven als kunstenares en fotografe liet zien. Ook origineel in die zin dat dit een ander soort fotograaf was dan we eerder gehoord en gezien hebben.


AVOND BUITENFOTOGRAFIE GESLAAGD

Op 12 september stond de buitenactiviteit "Avondfotografie" op het programma. De gekozen locatie was deze keer De Plaatse / Kromstraat. Ervaring leert dat rond 20 uur in deze periode van het jaar, bij heldere hemel, fraaie foto's gemaakt kunnen worden. Het was droog, de temperatuur was goed en de hemel was inderdaad helder.

Activiteit_Kromstraat-Plaatse_1 Activiteit_Kromstraat-Plaatse_9 Activiteit_Kromstraat-Plaatse_3

Ca. 20 leden gingen met hun camera en statief op pad. De eersten begonnen al om half acht.
Rond negen uur verzamelden we in 't Tweespan en werden drie foto's per fotograaf aangeboden aan de fotobespreker waarna ze werden geprojecteerd. Er zat veel variatie in de getoonde foto's. Er werden uiteraard veel foto's gemaakt met lange belichtingstijden op statief in de schemer of in het donker. Anderen experimenteerden met een bewegende camera.


WERKGROEPEN VAN START GEGAAN

De laatste donderdag van de maand is de laatste jaren gereserveerd voor werkgroepen.

Het is gebruikelijk om bij de start van het seizoen de keuze van de thema's opnieuw te bekijken en na te gaan wie bij welke werkgroep aan de slag wil gaan. Er hadden zich deze keer 25 deelnemers gemeld, het grootste aantal sinds de start van deze activiteit!
Deze waren verdeeld over de volgende vijf werkgroepen: 'Macro', 'Series', 'Diaporama', 'Experimenteel', 'Vrij thema'.
Voor de thema's 'Stad, land en de mensen', 'Architectuur & detail' en 'Straatfotografie', waar vorig seizoen ook werkgroepen van waren, was dermate weinig belangstelling dat deze dit jaar niet zijn gecontinueerd.
Het is, net als de afgelopen twee jaren, weer de bedoeling om het resultaat van onze werkgroepen te tonen in een aparte zaal van onze tentoonstelling in 't Patronaat, mei 2014. Elke werkgroep is vrij om te bepalen in welke vorm hun werk gepresenteerd wordt.

Leden die belangstelling hebben om mee te doen maar nog geen keuze hebben gemaakt, worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een van de vijf genoemde werkgroepen.


UITSTAPJE DEN BOSCH

Het is in onze fotogroep inmiddels traditie om een keer per jaar een uitstapje te houden. Dit jaar was als bestemming Den Bosch gekozen.

Deze stad met zijn middeleeuwse centrum en de in moderne architectuur opgetrokken wijk ‘paleiskwartier’ bood voor ieder wat wils.

ErOpUit_DenBosch_1 ErOpUit_DenBosch_2 ErOpUit_DenBosch_3

Na het verorberen van koffie met een bossche bol ging iedereen op pad. Rond het middaguur was er een boottocht over de Binnendieze. Deze tocht in een open boot over de binnenwateren van de stad gaf de gelegenheid om de stad eens van een ander standpunt te bekijken (en fotograferen!). Dit leverde verassend mooie plaatjes op. Na een middag rondlopen in deze uitdagende fotogenieke omgeving gevolgd door een zeer gezellig diner werd het tijd om weer huiswaarts te gaan. Al met al was het een heel geslaagde dag waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.


UITSLAG PUBLIEKSKEUZE FOTOEXPOSITIE 2013

Evenals in 2012 hebben bezoekers aan onze tentoonstelling in 't Patronaat de gelegenheid gehad om kenbaar te maken wat zij de beste foto vonden van de expositie. Het betrof de foto's van de reguliere tentoonstelling, welke allen voorzien waren van een nummer. Expo2013_Wedstrijd_3de

De top drie van dit jaar was:

  1. De vos van Gonnie van de Schans
  2. De jongetjes van Anne-Marie van Alem
  3. Panorama bomen van Henk Otten

Voor Gonnie was dit een bijzondere prestatie. Zij was ook al winnaar in 2012 met 't pimpelmeesje.

Expo2013_Wedstrijd_2de
Expo2013_Wedstrijd_1st

WINNAAR FOTOREIS INDIA

Gonnie van de Schans is, samen met 2 anderen, winnaar van de Zoom-fotowedstrijd januari 2013 geworden. Zij hebben een compleet verzorgde fotoreis naar India aangeboden gekregen door SNP-natuurreizen. De 8-daagse reis voert langs de hoogtepunten van de Indiase cultuur: Delhi, Jaipur en Agra.

Haar winnende foto is gemaakt op een citrusplantage in Zuid Afrika, in de fabriek waar het fruit werd gewassen, gesorteerd en ingepakt.
"De dames op de foto stonden te werken aan een lopende band waar de natte sinaasappels voorbij gerold kwamen. Door de natte vloer schoof de dame onderuit en kreeg de slappe lach. Toen ze weer op stond zag ze dat ik het had gezien en lachte voluit, vastgelegd op deze foto."

Zoom2013Prijs_Gonnie-van-de-Schans


DAGPRIJS IN GLOW-FOTOWEDSTRIJD

Anne-Marie van Alem-Damen uit Veldhoven is de zesde dagwinnaar geworden van de Glow-fotowedstrijd georganiseerd door het ED. Zij wint hiermee een VVV-bon ter waarde van 50 euro. Het jury-oordeel over de foto van Anne-Marie: 'Ook dit kleine, maar juist daarom zo indrukwekkende werk van Gijs van Bon, waarin dichter Arnoud Rigter "live" werk projecteert op de gevel tegenover hem, hoort helemaal bij Glow 2012. Een jury van ED-redacteuren heeft iedere dag een favoriete foto uit de binnengekomen oogst gekozen. De jury bestaat uit Rob Schoonen (coördinator kunstredactie), Elisée van Heukelom (beeldredacteur) en Henk van Weert (amateurfotograaf en voormalig chef kunst).

Glow2012_AnneMarie-van-Alem


WEER PRIJS VOOR FGV AMATEUR

Gonnie van de Schans is winnaar geworden van een fotowedstrijd, georganiseerd door Natuurtijdschrift Roots, voorheen Grasduinen.
Dit jaar waren er ruim 4000 inzendingen. Een deskundige jury, natuurfotografen Theo Bosboom en Edwin Giesbers, beeldredacteur Rene Alblas, chef-redacteur Caroline Vogel en hoofdredacteur Fanny Glazenburg, selecteerde 100 foto's die in de Rootsagenda 2013 zijn opgenomen.
Uit die 100 zijn 15 prijswinnaars gekozen in verschillende categorieën.
De prijswinnaars waren uitgenodigd om op 22 september naar kasteel Groeneveld te Baarn in Utrecht te komen voor de feestelijke bekendmaking en de prijsuitreiking. Met haar inzending van een foto van een vossenportret heeft Gonnie de 1e prijs in de categorie "Overige dieren" gewonnen.

Roots_Gonnie-van-der-Schans

Behalve een mooi boeket bloemen en de plaatsing van de foto in het tijdschrift van oktober kreeg ze een cadeaubon, te besteden bij een fotozaak.
Gefeliciteerd met dit fraaie resultaat!


VOORPAGINA EINDHOVENS DAGBLAD

Onderstaande foto van Hein van Laanen stond op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad d.d. 15 oktober 2012.

ED_20121015_Hein-van-Laanen.jpg


MUSEUM 'DE PONT' FOTOWEDSTRIJD

In lang niet alle musea is fotograferen toegestaan, maar bezoekers van De Pont mogen dat sinds de opening in 1992 naar hartenlust doen, mits men geen flits of statief gebruikt. Van die mogelijkheid is in de afgelopen twintig jaar volop gebruik gemaakt.

Vanzelfsprekend legt het museum de eigen geschiedenis vast in allerlei opnamen, ondermeer van de collectie, de opbouw van tentoonstellingen en de feestelijke openingen. Het museum beschikt daarmee over een uitgebreid visueel verslag van haar activiteiten, maar de persoonlijke manier waarop de bezoeker met de camera het museum heeft gevolgd biedt toch weer andere perspectieven.

Daarom heeft het museum voor haar twintigste verjaardag een fotowedstrijd uitgeschreven waarvoor zo’n 1500 foto’s werden ingezonden, waarvan het grootste deel in de laatste vijf jaar gemaakt is. Een jury bestaande uit Hendrik Driessen, directeur van De Pont, en de fotografen Liedeke Kruk en Paul Bogaers, selecteerde 170 foto’s die nu in onze projectzaal worden geëxposeerd.

Van de geselecteerde foto's zijn er drie gemaakt door Yona Roelofsen lid van Fotogroep Veldhoven.
Click op een van onderstaande foto's voor een vergroot exemplaar van de geëxposeerd foto.

DePont_Yona-Roelofsen_MetUitsnede DePont_Yona-Roelofsen_MetVierkant
DePont_Yona-Roelofsen_MetRecht

Projectzaal 'De Pont in the Picture'
Van 8 september tot en met 4 november 2012
Meer informatie is te vinden op de website van Museum De Pont [^].


FvhZ_2012_Gonnie-van-de-Schans
door Gonnie van de Schans

OPENING KUNSTPROJECT "UITWIJKEN NAAR HET BUITENGEBIED"

Op zondag 17 juni is het project "Uitwijken naar het buitengebied" officiëel geopend door wethouder Maarten Prinsen.
Om 14 uur waren belangstellenden uitgenodigd in Bezoekerscentrum Toterfout.
Wethouder Prinsen, directeur Annette Redegeld van Museum 't Oude Slot en Kunstenares Els Börger waren aanwezig en hielden elk een toespraak. Daarna werd het lint doorgeknipt dat de toegang tot de fototentoonstelling op de bovenetage tijdelijk versperde.
Deze expositie bestaat uit foto's van leerlingen van het Sondervick College.
Daarna wandelde het gezelschap van ca. 30 mensen naar het eerste van 11 billboards.

UNB_Onthulling_Billboard1

Henk Otten, maker van de eerste foto, was uitgenodigd om het eerste billboard te onthullen. Op de foto rechts staat Els Börger.
De wandel-fietsroute van 10 km is beschikbaar op het bezoekerscentrum.
Van de 11 billboards zijn er vier afkomstig van FGV leden: Dam de Jong (1), Hans Schellen (1) en Henk Otten (2).
Op dezelfde dag is een tentoonstelling in Museum 't Oude Slot over hetzelfde onderwerp opengesteld. Hier hangen 31 foto's. Hierbij horen de foto's van de billboards maar ook bijdragen van Hein van Laanen en Chris Bergmans.

De exposities en wandel-fietsroute zijn opengesteld tot 28 augustus 2012.
Meer informatie is te vinden op de website van Museum 't Oude Slot [^].


FOTO VAN DE MAAND - Mei

FvdM_Mei2012_Gonnie-van-de-Schans
door Gonnie van de Schans

FOTOEXPOSITIE FOTOGROEP VELDHOVEN 2012

12 en 13 mei was het zover, Fotogroep Veldhoven beleefde haar 30-jarig jubileum en dit deden we met een grote foto-expositie in het vertrouwde Patronaat in Zeelst. Groot omdat we een extra ruimte bij onze jaarlijkse expositie betrokken.
De grote zaal werd ingericht met de meest recente foto’s van onze individuele leden. De kleine ruimte werd gebruikt voor de audiovisuele presentatie en de bekende fotoketting. En de extra ruimte werd ingericht door de Jubileumcommissie en de werkgroepen “Architectuur en detail”, “Straatbeeld” en “Stad, Land en Mensen”.

Expo2012_JubileumCommissie Expo2012_Opbouw Werkgroep03 Expo2012_Opbouw Werkgroep02 Expo2012_Opbouw Werkgroep01

De Jubileumcommissie, bestaande uit Floor, Lian en Gonnie hadden tijdens het uitstapje naar Strijp S, de leden een opdracht meegegeven: Maak foto’s met als thema “Toen en Nu”. Kijkend naar de foto’s werd dit door ieder op een eigen manier ingevuld en zo hing er aan draadjes aan het plafond een verscheidenheid aan foto’s waar je als bezoeker tussendoor kon lopen. De werkgroepen mochten op een eigen manier het werk van het afgelopen jaar presenteren. Deze ruimte werd druk bezocht en door de bezoekers en de leden als zeer positief gezien.

Na een avond en ochtend hardwerken door de expositiecommissie, Jos, Stephan en Kitty, aangevuld met een 10-tal vrijwilligers, werd om 14.00uur de expositie geopend door Henk Swinkels, fotograaf, die afgelopen jaar tijdens een forumavond zijn werk en passie met ons heeft gedeeld. Het café gedeelte van het Patronaat was goedgevuld met bezoekers en Henk, haalde de foto uit de tentoonstelling, die hem het meest aansprak. Een van de foto’s van Yona.

Expo2012_Opening_Henk-Swinkels

De hele zaterdagmiddag bleef het druk met bezoekers. Ook de zondag, meestal een stuk rustiger als de zaterdag werd dit jaar goed bezocht, ondanks het mooie weer, Moederdag en Zilst Mert. Bij die laatste hadden we een poster van de expositie opgehangen.
Ook zijn er zeker 5 à 6 inschrijfformulieren ingevuld. Wie weet kunnen we binnenkort weer nieuwe leden begroeten tijdens de forumavonden.

De expositiecommissie had iets nieuws bedacht, briefjes waarop de bezoeker zijn of haar 3 favoriete foto’s kon zetten. Gewoon om eens te kijken waar de bezoeker nu naar kijkt op een expositie. Menig bezoeker zagen we een 2e en vaak een 3e keer langs de foto’s gaan. Er werd dit jaar duidelijk nog beter naar de foto’s gekeken.
Dit resulteerde in 270 ingeleverde briefjes en naar een globale schatting, door Mart, zo’n 400 bezoekers over het hele weekend.

Expo2012_StemBriefjes

Na het tellen van de stemmen is de uitslag als volgt:
1. Gonnie van de Schans met het pimpelmeesje.
2. Kees Gravendeel met de grote neerstrijkende Uil gedeeld met Gonnie van de Schans met koolmees en pimpelmees.
3. Mart Linssen met de wenteltrap uit Lubljana.

Expo2012_Wedstrijd_1st Expo2012_Wedstrijd_2de1 Expo2012_Wedstrijd_3de
Expo2012_Wedstrijd_2de2

We kunnen tevreden en trots terugkijken op een zeer geslaagde expositie en een fantastisch 30-jarig jubileum.


HOOFDPRIJS 'SCHERPTEDIEPTE' FOTOWEDSTRIJD

Onderstaande foto ‘Gevangen druppel’ van Anne-Marie van Alem was goed voor de hoofdprijs in de fotowedstrijd ‘Scherptediepte’ van het magazine ‘Digifoto Starter’ april 2012. Deze prijs was een Olympus Pen E systeemcamera!

inBeeld_AnneMarie-van-Alem


INBEELD FEBRUARI 2012

Deze foto van Koen Bazelmans is onder het thema ‘Puur’ verschenen in het tijdschrift ‘inBeeld’ van februari 2012.

inBeeld_Koen-Baselmans


INBEELD DECEMBER 2011

Onderstaande foto van Carla Upperman is uitgebreid besproken in het tijdschrift ‘inBeeld’ van december 2011 onder het thema ‘Met andere ogen’.

inBeeld_Carla-Upperman