FOTOGROEP VELDHOVEN

Bestuursleden

Voorzitter   René Segers   voorzitter@fotogroepveldhoven.nl
Secretaris   Hans Schellen   secretaris@fotogroepveldhoven.nl
Penningmeester   Harry Ottens   penningmeester@fotogroepveldhoven.nl
Bestuurslid   -- vacant --    
Bestuurslid & vice-voorzitter   Kees Gravendeel   bestuurslid2@fotogroepveldhoven.nl
 
Materiaalbeheerder   Henk van der Wijst   materiaalbeheerder@fotogroepveldhoven.nl

Fotogroep Veldhoven

Fotogroep Veldhoven (F.G.V.) werd in 1982 opgericht met als doelstelling: "HET BEVORDEREN VAN DE AMATEUR FOTOGRAFIE"

Door onderlinge uitwisseling van informatie en ervaring wil FGV haar leden vooruit helpen in het beoefenen van de fotografie. Daar wij vinden dat er genoeg aandacht en tijd moet zijn om gepresenteerde foto’s te kunnen bespreken streven wij naar een maximaal ledenaantal van 35. Aanmelding is mogelijk bij het secretariaat.

In principe is er om de 2 weken op donderdagavond een clubavond in 'Ontmoetingscentrum ’t Tweespan', Mira 2 in Veldhoven (Zonderwijk). Het clubprogramma bestaat uit circa 25 bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit forumavonden voor het bespreken van de door leden gemaakte foto’s, thema-avonden en algemene ledenavonden. Daarnaast zijn een aantal werkgroepen actief die zich focussen op een specifiek fotografisch aspect.

De werkgroepen, 3 a 4 in getal en elk bestaande uit ca. 6 leden, komen naar behoefte buiten de clubavonden om bij elkaar. Een of twee keer per jaar gaan de leden gezamenlijk naar een fotogenieke locatie.
Met uitzondering van de werkgroepavonden zijn de bijeenkomsten voor alle leden toegankelijk. Op de clubavonden is altijd veel nieuw werk te zien en ze worden in de regel goed bezocht.

De tweewekelijkse activiteiten beginnen in de eerste week van september en lopen zonder onderbreking door tot midden juni. Een sfeer van vriendschap en gezelligheid met respect voor elkaar en elkaars werk wordt als vanzelfsprekend gevonden.

Elk jaar wordt er in gemeenschapshuis 'Het Patronaat' in Veldhoven (Zeelst) in de maand mei een tentoonstelling gehouden waar de leden werk (foto's en AV-presentaties) van het afgelopen seizoen exposeren.

De contributie bedraagt €90,00 per jaar. Te voldoen op bankrekening NL29INGB0000664433 t.n.v. Fotogroep Veldhoven. De opzegtermijn is één maand.
Meer informatie over het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij het secretariaat.


Voorbehoud

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten zich in de loop van het seizoen wijzigingen en aanvullingen voordoen met betrekking tot inhoud, prijzen en data, dan trachten wij die zo snel mogelijk aan te passen.
Aan de informatie op deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website bevat links naar andere internetpagina's. De fotogroep heeft geen zeggenschap over het ontwerp en de inhoud van de pagina's waarvoor een link bestaat en verwerpt daarom uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van die pagina's.


Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende copyright eigenaar.