FOTOGROEP VELDHOVEN
2017   September    
7   Toelichting programma najaar 2017
Projectie forum : vrij + jaarthema
 
14   
21   Inleiding "beeldtaal"
Werkgroepen definitief maken
Projectie forum : vrij + jaarthema
 
30   Lustrum uitje
 
28    
2017   October    
5  Prints forum : vrij + jaarthema
(niet van het uitje van 30/9)
 
12    
19   Projectie form : lustrum uitje + vrij
(geen jaarthema)
 
26    
2017   November    
2  Demo / doe fotografie avond  
9    
16   Inleiding / demo Nik collection
Projectie forum : vrij + jaarthema
 
23    
30   Een spreker van buiten....   samen met Luminos ?
2017   December    
7   
14  Evaluatie programma najaar
Drieluik
 
21    
28   Projectie forum : vrij + jaarthema 
>
2018   Januari    
18   
11  Interim presentatie werkgroepen
Introductie voorjaarsprogramma
 
18   
25   

- Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
- Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
- Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan