Gastspreker Masha Ru

Tijdens een recent overleg met Fotogroep Luminos werd het idee geopperd om eens een wat minder voor de hand liggende gastspreker uit te nodigen in een gezamenlijke bijeenkomst.

Het werd Masha Ru, een Russische met een wiskundige universitaire opleiding. In 2011 is ze gepromoveerd aan de TU Eindhoven in wiskundige beeldbewerking en is ze cum laude afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam. Sindsdien werkt ze als zelfstandig fotografe en kunstenares.

Masha presenteerde een aantal projecten / opdrachten die ze heeft gedaan zoals:

  • Modefotografie gecombineerd met elektronenmicroscopie (onderwerp van haar promotie).
  • Modefotografie in 4 landen. De foto’s zijn op straat gemaakt.
  • ‘Falling in the city’. Een model struikelt / valt op straat, gecombineerd met beelden van openbare webcams.
  • ‘2-years contract’, een verzameling van iPhone foto’s, opgeplakt in een schrift / binder.
  • Samenstelling van proefschrift en foto’s / aantekeningen.
  • ‘Life as a function’. Het leven van een persoon wordt getoond als een reeks waarden in de tijd, waarbij die waarde het karma (levensinhoud / levensplezier) van die persoon op die tijdsmomenten aangeeft.
  • Ongewoon eten. Foto’s en een video van personen die om uiteenlopende redenen vreemde dingen eten.
  • Een fotoshoot met modellen die op zoek gaan naar nuttige zaken in afval.
  • Een aantal foto’s van haar werk in opdracht, vaak voor modebladen en voor brochures.

Het was een bijzondere avond met een gedreven dame die op originele en vaak boeiende wijze haar werk en leven als kunstenares en fotografe liet zien. Ook origineel in die zin dat dit een ander soort fotograaf was dan we eerder gehoord en gezien hebben.

error: Content is protected !!