Uitstapje naar Turnhout

Het jaarlijkse uitstapje van de club vond dit jaar plaats op 17 september en ging naar Turnhout. Het verzamelen was in Bistro Calander onder het genot van een kopje koffie en gebak.

Vervolgens hebben verschillende groepjes leden door de stad gewandeld aan de hand van een stadswandeling van het Bureau van Toerisme en/of op eigen initiatief. De stadswandeling bevatte een aantal interessante gebouwen en beschreef hun historie. Het weer was goed en er zijn veel mooie foto’s gemaakt.

Het uitstapje werd afgesloten met een Italiaans diner bij Brasserie Capriani aan de Grote Markt. Het geheel was een geslaagde dag.

Marianne In Beeld

Marianne In Beeld

Marianne van der Zee was in Parijs. Haar collage toont hoe zij Parijs heeft ervaren. Alles staat op één foto. Alles? Nee, niet alles, ze was vooral getroffen door de architectuur. De imposante gebouwen vormen op deze foto háár verhaal over Parijs. Hoe persoonlijk kan het zijn?

In Beeld mei 2016 nummer 82

Jaarlijkse Fototentoonstelling

Poster 2016

Op 21 en 22 mei 2016 heeft Fotogroep Veldhoven haar jaarlijkse tentoonstelling in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.

Piet Wijman, wethouder van Kunst en Cultuur, opent op zaterdag 21 mei 2016 om 14.00 uur de tentoonstelling.

Het fotojaar heeft in het teken gestaan van een jaarthema, “Het juiste moment”, en ook is de fotoketting weer bij ieder fotolid langsgekomen.

In de grote zaal is weer de reguliere tentoonstelling met 3-4 foto’s per fotogroepslid. In de ruimte “achter de bar” laten de werkgroepen People and Portrait en Macro, samen met het jaarthema “Het juiste moment” weer zien, waar ze het hele fotojaar aan gewerkt hebben. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt,

ie in een aparte ruimte “naast de bar”, worden vertoond.

Kortom ook dit jaar weer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Patronaat in Zeelst op zaterdag 21 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag van 11.00 -17.00 uur

U bent van harte welkom

De poster is dit jaar gemaakt door Marianne van der Zee.

Gastspreker op gezamenlijke avond met fotoclub Luminos

Op 3 maart jongstleden hadden we een bezielende lezing van de fotograaf Robert van Sluis. De avond trok zo’n 30 belangstellenden, en was georganiseerd samen met Luminos.

Robert van Sluis heeft na een technische studie en baan in de medische beeldtechnologie gekozen voor de fotografie. Naar eigen zeggen heeft dat onder meer te maken met het zich verder (willen) ontwikkelen van zijn rechter hersenhelft. Na een opleiding aan de kunstacademie is hij freelance fotograaf geworden. Een gedurfde stap aangezien het veelal niet alleen neerkomt op het maken van mooie foto’s maar ook en meer op het te gelde maken van zijn reportages. Zijn activiteiten betreffen o.a. het organiseren van fotoreizen, het geven van lezingen en workshops en het uitvoeren van fotografische opdrachten.

Robert vertelt dat hij veel heeft gereisd om foto’s te maken en benadrukt hoe belangrijk het is om dan te zorgen voor foto’s van hoge kwaliteit. Hij geeft een overzicht wat hij zoal meeneemt aan camera’s, lenzen en hulpmiddelen. In totaal komt dat neer op 16,5 kg, wat door Robert met enige moeite en overtuigingskracht nog net meegenomen kan worden als handbagage in het vliegtuig. Hij geeft voorbeelden van een aantal projecten die hij gedaan heeft en laat zien dat de foto’s een doel hebben. Hij geeft aan hoe hij het verhaal achter de foto wil laten zien.

Als eerste geeft hij een overzicht van “mooi licht” in foto. Hij laat veel fraaie foto’s zien van zijn Himalaya reis (met o.a. Tibet), het Noorderlicht, Yosemite NP en IJsland. Hij laat diverse voorbeelden zien hoe hij in een aantal pogingen tot de uiteindelijke foto komt die hij in gedachten had. Planning en voorbereiding zijn heel erg belangrijk. Met name het nagaan hoe laat de zon en maan opkomen om te weten hoe het licht dan een gebouw of gebied zal belichten is essentieel. Hij plant dat al voordat hij ter plaatse is en gebruikt daarvoor de app “The Photographer’s Ephemeris”. Vervolgens verkent hij het gebied vaak een dag van te voren, en bepaalt waar hij de volgende dag de foto’s gaat maken. Een “luxe” die wij ons, tijdens een vakantie, veelal niet kunnen veroorloven.

Lezing 'Robert van Sluis' Lezing 'Robert van Sluis'

Na de pauze gaat Robert in op portretfotografie, en dan vooral het fotograferen van mensen tijdens zijn reizen. Hij geeft aan dat het belangrijk is om bij portretten toestemming te vragen en om echt contact te maken met de personen. Niet alleen werkt dat prettiger en zal het dan ook wat beter lukken om wat meer en betere foto’s te maken, maar geeft het ook vaak een extra dimensie aan het “verhaal achter de foto”. Hij heeft de tekst “mag ik een foto maken” op een plaatje staan in de taal van het gebied waar hij is. Verder beheerst hij zelf een aantal talen en maakt hij vaak gebruik van een lokaal contactpersoon voor hulp en vertaling. Bij een uitgebreidere opname legt hij de personen altijd uitgebreid uit wat hij gaat doen en hoe hij de foto gaat nemen. Hij laat voorbeelden zien uit China, India en Noord Korea, Vooral in dat laatste land werd alles door de overheid geregisseerd en was het niet mogelijke werkelijk contact te hebben met de mensen.

Bij zijn reizen let Robert erg goed op veiligheid. Hij laat voorbeelden zien van het zoeken naar en laten ontploffen van mijnen in Cambodja en van een militaire controle bij een ziekenhuis waar hij foto’s aan het nemen was. Ook met betrekking tot veiligheid vertrouwt hij vaak op lokale hulp.

Verder laat Robert een aantal voorbeelden zien van foto-opdrachten in een studio. Ook hier is het belangrijk om vooraf alle technische aspecten en achtergronden beoordeeld te hebben. Je kunt dan bij het fotograferen alle aandacht op het model richten zonder telkens te kijken of de foto technisch gelukt is.

De lezing was erg geslaagd. Niet alleen toonde Robert erg mooie foto’s, maar hij is ook een zeer goede spreker die zich expliciet richt op zijn publiek, ons fotografen in dit geval. Zijn toelichting was een prettige mix van fototechniek, cultuur, ervaring, humor en advies. Kortom, zeer onderhoudend!

Na de lezing zijn een aantal clubleden nog een tijd blijven praten met Robert, ook een bewijs dat zijn lezing erg gewaardeerd werd. Wellicht kunnen we in de toekomst nog eens gebruik maken van de diensten van Robert, en met het oog daarop gaan we hem in ieder geval uit te nodigen voor onze tentoonstelling in mei.

Drieluik

Op donderdag 10 december 2015 hadden we het jaarlijkse drieluik. Dat wil zeggen, 3 fotografen die lid zijn van de fotogroep, vertellen over hun passie fotografie. Dit kan zijn, dat ze laten zien hoe hun passie is ontstaan, hoe hun “levensloop” in de fotografie is gegaan, welke soort fotografie hun voorkeur heeft, tot verrassende foto’s omdat ze die nog nooit hadden laten zien bij de fotogroep.

Het is steeds een verrassende avond, met een kijkje in het fotografie heden en verleden van deze fotogroepleden. Deze keer zijn het Mienie de Jong-Tops, Henk van der Wijst en Toon van Moorsel, die een verrassende presentatie lieten zien. Niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk, lieten ze hun foto’s zien.

“Wie van de drie?”

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

Zo begon de avond. Er lagen 3 foto’s op de tafel en de andere leden mochten er even naar kijken en op een lijstje zetten van wie zij dachten dat welke foto was. Aan het einde van de avond, werden nog eens 3 foto’s neergelegd en konden de leden weer stemmen. Ze wilden eens kijken of, door de presentatie, de leden in de gaten hadden wie welke foto had gemaakt.

Drieluik 10-12-2015 N 4 Drieluik 10-12-2015 N 2

Tussendoor lieten Mienie, Henk en Toon om beurt zien, wat hen bezighoudt in de fotografie. Een veelzijdige presentatie van 3 fotogroepleden, waarvan we dachten dat we wel wisten waar hun passie ligt. Mienie houdt van solariseren, maar ook van dieren in dierentuinen en gebouwen. Henk houdt van mensen fotograferen vooral op vakantie en is op dit moment volop bezig met macrofotografie. Toon gaat graag op pad met zijn camera, naar bv een kerk of evenementen zoals de levende standbeelden. Een zeer gevarieerde presentatie van 3 veelzijdige fotografen.

Hier onder van iedere fotograaf hun favoriete foto uit de presentatie

Mienie ,Toon en Henk

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

FGV 2.0

Inmiddels zijn we zo’n drie maanden onderweg in een nieuwe opzet, FGV 2.0. Zoals aanbevolen door de werkgroep hebben we nu 1 x in de 2 weken een clubavond, en hebben we een aantal andere initiatieven genomen en geïmplementeerd. We kunnen nog niet zeggen of dit inderdaad leidt naar meer creativiteit in de club, en in (nog) meer actieve leden, maar we lijken op de goede weg.

Zo zien we een duidelijk merkbare verandering in de fotobesprekingen, waar de nadruk meer dan voorheen op het beeld, en de beleving daarvan, ligt. Dat betekent dus op een andere manier naar foto’s kijken, ze wellicht ook op een andere manier maken en bewerken, en dus ook met een andere kijk bespreken en beoordelen. De fotobesprekers hebben dit goed opgepakt, en leiden de discussies met een actieve bijdrage van allen aanwezig. Hopelijk zal ieder individu ervan leren en word hij/zij aangespoord om de volgende keer met (nog) betere foto’s te komen. Uiteindelijk gaat het, naast de gezelligheid, toch om het streven naar die individuele kwaliteitsverbetering in de fotografie. En door deze gezamenlijke hobby te delen leidt dat automatisch naar het op een hoger plan brengen van onze Fotogroep Veldhoven.

Ook lijken er meer activiteiten buiten de clubavonden om te gebeuren. Het samen op stap gaan ter leering ende vermaeck met bijvoorbeeld een dagje foto’s maken in Rotterdam, of het beleven van de Sony Foto- en Video Experience 2015, toevallig ook in Rotterdam.

Na zo’n 3 maanden in de nieuwe opzet, lijkt een voorzichtige conclusie dat het een goede keuze was. Natuurlijk is het wennen, en de een doet daar langer over dan een ander, maar over het algemeen lijkt het er op dat eenieder happy is met de vernieuwde werkwijze. De clubavonden worden heel goed bezocht, deelname aan de werkgroepen is procentueel hoger dan voorheen, en het aantal “uitstapjes” lijkt toe te nemen, ook al omdat initiatieven worden aangemoedigd en gedeeld met de hele club. De meeste leden zijn dus uiterst actief, en dat is een heel goed teken!

error: Content is protected !!