Voor de afwisseling eens lekker wandelen en tafelen

De programmacommissie had dit jaar iets nieuws bedacht voor een van de laatste donderdagavonden van het seizoen, een zgn. “Social event”.

Het idee erachter was dat het wel eens leuk is om samen in een natuurgebied te gaan wandelen en na afloop samen wat te drinken op een leuke locatie. Foto’s maken mocht maar hoefde niet. Eetcafé De Volmolen bleek een uitstekende locatie hiervoor. De gekozen wandeling was het Loondermolenpad, een wandeling van Natuurmonumenten van 6.2 km door het Dommeldal richting Dommelen met begin- en eindpunt De Volmolen, tussen Veldhoven en Waalre.

Negen leden verzamelden zich om 19 uur voor de gehele wandeling en om kwart voor acht begon een kleiner groepje aan een verkorte wandeling. Leden die helemaal geen zin hadden in een wandeling zaten al om half negen op het terras.

Tegen negenen waren ook de wandelaars weer terug en konden we met 16 leden het glas heffen. De omstandigheden konden haast niet beter. Zowel tijdens de wandeling als bij de borrel op het terras was het weer ideaal. Het idee viel kennelijk in goede aarde en lijkt voor herhaling vatbaar.

Social Event 20150611 20150611-foto2

Fototentoonstelling FotoGroep Veldhoven 2015

Op 9 en 10 mei 2015 was weer onze jaarlijkse fototentoonstelling. Er exposeerden 24 leden met in totaal 89 foto’s.

Ook dit jaar hebben meerdere leden van de fotogroep op vrijdagavond en zaterdagmorgen meegeholpen met de opbouw van de tentoonstelling, de presentatie van de werkgroepen en het inrichten van de audiovisuele ruimte.

Een nieuwe opstelling van de borden maakte, dat we de foto’s ruimer konden hangen. De op stelling van de borden werd positief bevonden. Er was duidelijk meer licht voor de foto’s.

Om 14.00 uur werd de tentoonstelling geopend door Toon Bekkers, voorzitter van de Fotobond, afd. Brabant-Oost. Hij nam de belangstellenden mee door de expositie en vertelde enthousiast over de foto’s die er hingen. Het was een vrolijke en leerzame opening door een man met humor en met kennis van fotografie.

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

Voor het eerst was er een boekje met daarin alle foto’s van de reguliere tentoonstelling met eventueel een kleine uitleg, voor zover de fotograaf die nodig vond. Er waren vooral lovende woorden over de tentoongestelde foto’s en de manier waarop ze gepresenteerd waren.

Door leden van andere fotogroepen werd positief gesproken over de resultaten van de werkgroepen. Er zijn zelfs fotogroepen, die dit concept van ons over willen nemen. Een pluim voor FotoGroep Veldhoven.

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2

Ook dit jaar konden de bezoekers weer een publieksfavoriet kiezen en een nummer 2 en 3.

Na het tellen van 106 keuzebriefjes, is de uitslag als volgt:

1. Gonnie vd Schans – Magisch 50 punten
2. Anne-Marie van Alem – Ijsbel 30 punten
3. Edwin Swart – Frisss 25 punten

Expositie 2015 1 Expositie 2015 2 Expositie 2015 1

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde fototentoonstelling.

Jaarlijkse Fototentoonstelling 2015

 Poster 2015

De poster is dit jaar gemaakt door Mart Linssen

9 en 10 mei 2015 is het weer zover, de jaarlijkse tentoonstelling van FotoGroep Veldhoven in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.

Dit jaar is Toon Bekkers, voorzitter van Fotobond afdeling Brabant-Oost, bereid gevonden om de tentoonstelling op zaterdag 9 mei om 14.00 uur te openen.

Naast de reguliere tentoonstelling met 3-4 foto’s per groepslid, is er weer een extra ruimte, waar de werkgroepen Experimenteel, Macro en Serie laten zien waar ze het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt, die in een aparte ruimte worden vertoond.

Het fotoseizoen 2014-2015 heeft ook in het teken gestaan van de fotoketting, het fotokoffertje en het thema Water.

Kortom de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen in het Patronaat in Zeelst op zaterdag 9 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag 10 mei van 11.00-17.00 uur. U bent van harte welkom

.

Activiteiten Citycentrum in beeld gebracht door leden FGV

Logo CityCentrum Veldhoven

Via de Bibliotheek Veldhoven zijn we in contact gekomen met de winkeliersvereniging van het CityCentrum Veldhoven. Een van de werkgroepen binnen deze vereniging is Marketing, Communicatie en Promotie, waarin de Bibliotheek Veldhoven een actieve rol vervult. Deze werkgroep zocht een of meerdere fotografen die op basis van vrijwilligheid, op gezette tijden foto’s van activiteiten en evenementen zouden willen maken.
De foto’s kunnen dan gebruikt worden in communicatie-uitingen van het CityCentrum zoals tijdschriften, weekbladen, posters, website, sociale media etc. etc..

We hebben momenteel 7 vrijwilligers. Dit is waarschijnlijk wel voldoende maar enkele fotografen extra zou best mogen.
Per evenement wordt overlegd wie belangstelling heeft en beschikbaar is.
Per keer hebben we 1 tot 3 fotografen nodig, afhankelijk van tijdsduur, aantal locaties e.d.
Er is afgesproken dat de naam van de fotograaf en de club zullen worden vernoemd bij de geplaatste foto’s.

Gastspreker op gezamenlijke avond met fotoclub Luminos

Gastspreker Edwin Westhoff

In December 2014 hebben we een gezamenlijke avond gehouden met de fotoclub Luminos. Op deze avond hield de gastspreker Edwin Westhoff een lezing over compositie.

Edwin is fotograaf en fotografiedocent sinds 1973. Hij besprak een aantal onderwerpen die een rol spelen bij de compositie zoals kijkrichting, balans en soorten lijnen. Een opvallend standpunt in zijn lezing is dat de Stelling van Derden niet juist is. Hij heeft zelf uit onderzoek aan foto’s en schilderijen de zogenaamde diagonaalmethode ontdekt.

Deze methode houdt in dat belangrijke onderwerpen van een foto op een diagonaal liggen. De methode is nu onder andere in Photoshop geïmplementeerd. Hij was daar merkbaar trots op.

Aan het einde van de avond besprak Edwin 10 foto’s die deelnemers hadden ingestuurd. Hij ging daarbij niet alleen in op de compositie van de foto maar ook op andere aspecten. Voor wat betreft compositie beoordeelde Edwin of de foto problemen had, d.w.z. of er een compositieregel (aandachtspunt) werd overtreden. Als er geen probleem was, dan was de compositie goed. Bij enkele foto’s liet hij door middel van aanpassingen (spiegelen, wegshoppen, croppen) zien hoe een foto beter zou kunnen.

error: Content is protected !!