Fototentoonstelling Fotogroep Veldhoven 2017

Dit jaar bestaat Fotogroep Veldhoven 35 jaar, een jubileumjaar en dus ook een bijzondere tentoonstelling in de maand mei. Bij de selectieavond hebben zich 23 van de 27 leden gemeld met 64 foto’s en 17 jaarthema foto’s, die geëxposeerd werden in de grote zaal van Het Patronaat te Zeelst.
Er hebben meerdere leden van de fotogroep vrijdagavond en zaterdagmorgen meegeholpen met de opbouw van de tentoonstelling, de presentatie van de werkgroepen, het inrichten van de audiovisuele ruimte en het ophangen van het jaarthema en de fotoketting.

Dit jaar hadden we in de grote zaal ook een special hangen en dat waren de 11 foto’s afgedrukt op Dibond, die waren gemaakt tijdens het mentoraat “Vieren in Vierkant” met Theo van Waas, mentor bij de Fotobond.
Om 14.00 uur werd de tentoonstelling geopend door oud-voorzitter Els Tijssen. De opening werd bijgewoond door ca 30 mensen.

               

Wiebe Albarda heeft dit jaar weer een prachtig boekje gemaakt met daarin alle foto’s van de reguliere tentoonstelling. De foto’s kregen een titel of een eventuele uitleg in het boekje. Ook stond er informatie in over de werkgroepen en het jaarthema. De fotogroep kreeg dit jaar veel lovende woorden over de manier van presentieren en over de foto’s van het mentoraat.

    

De bezoekers waren positief over de foto’s en het werk van de werkgroepen. Dit jaar hadden we een macrowerkgroep, een werkgroep P en P (People and Portrait) en een AudioVisuele werkgroep. Vooral veel lof voor de, naar oude meesters gemaakte portretten van Marianne van der Zee. Dit jaar was het weer een genot om te gaan kijken naar de AV-presentaties van de AV-werkgroep.
De tafel bij de ingang, waar de leden van het Expo-team de bezoekers verwelkomden, werd weer goed bezocht. Daar werd ook het aantal bezoekers geturfd en dit jaar waren er dat meer dan vorig jaar, 282 bezoekers.
We kunnen terugkijken op een geslaagde fototentoonstelling.
Zoals voorgaande jaren konden de bezoekers ook dit jaar weer hun favoriet kiezen.

Na het tellen van 193 keuzebriefjes, vorig jaar 133, is de uitslag als volgt:

1. Gonnie van de Schans -Steiger107 punten
2. Anne-Marie van Alem -Boomkikker77 punten
3. Jolanda Smits-Swennen -Verstopt60 punten

         

 

 

Jaarlijkse Fototentoonstelling 2017

Poster 2017

De foto op de poster is gemaakt door Mienie de Jonge-Tops

Op 20 en 21 mei 2017 heeft Fotogroep Veldhoven haar jaarlijkse tentoonstelling in het Patronaat in Zeelst te Veldhoven.
Els Tijssen, tot voor kort voorzitter van de Fotobond, opent op zaterdag 20 mei 2017 om 14.00 uur de tentoonstelling. Omdat we dit jaar het 35-jarig jubileum vieren, hebben 11 leden van de fotogroep, zich laten leiden door mentor van de Fotobond, Theo van Waas en zij laten in de tentoonstellingsruimte zien, waar ze binnen het thema “Vieren in Vierkant” aan gewerkt hebben.
Het fotojaar heeft in het teken gestaan van een jaarthema “Verval” en ook is de fotoketting bij ieder lid van de fotogroep langsgekomen.
In de grote zaal is weer de reguliere tentoonstelling met 3 foto’s per fotogroepslid. In de ruimte “achter de bar” laten de werkgroepen People and Portrait en Macro zien, waar ze het hele fotojaar aan gewerkt hebben, samen met het jaarthema “Verval”. Ook heeft de werkgroep Audiovisuele Presentatie weer diaporama’s gemaakt, die in een aparte ruimte “naast de bar”, worden vertoond.
Kortom ook dit jaar weer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Patronaat, Blaarthemseweg 18, te Veldhoven (Zeelst) op zaterdag 20 mei van 14.00-17.00 uur en op zondag 21 mei van 11.00 -17.00 uur.
U bent van harte welkom

error: Content is protected !!