Draaiboek expositie voor leden 2024

 

Wanneer Wat moet er gebeuren Wie gaat wat doen Opmerkingen
Dec 2023 Datum expo bekend maken. Expo team tijdens Forumavond
1 Jan 2024
4 Jan Bekendmaking 2 selectieavonden en Inlijstavond Op voorjaarsprogramma FGV en door Expo team tijdens 1e forumavond 2024
2 Feb 2024
14 feb Affiche proefdruk tonen Anne-Marie en Angela
3 Mrt
Mrt Bestuur vragen om adreslijstje wie we een papieren uitnodiging willen sturen (heet: lijstje derden).
14 Mrt Bekendmaking van het EXPO draaiboek voor leden op de website. Expoteam tijdens ALV
28 mrt Printforumavond. Conform andere forumavonden, alleen worden de foto’s uitgeprint getoond. Alle leden Er mogen dus ook nieuwe foto’s getoond worden.
Foto’s graag tonen 20-30 cm opgeplakt op plakkarton, bij voorkeur in passe-partout, vanwege presentatie.
4 April
11 april Info expositie en
Aanvinken keuze 1e of 2e selectieavond via Whatsapp
Anne, Expoteam, alle leden Invullen keuze selectieavond graag vóór 17 april. Keuzedata staan op whatsapp met alle namen. Z.s.m. aanvinken welke datum voorkeur heeft.
11 april 1. Uitleg op Website bij Expo-team
Reglement Expo + tips en tricks bekijken+ andere bestanden
2. Doorgeven bestellen van opplakkarton en passe-partouts
Expoteam Verzoek aan leden om regelmatig de website te gebruiken.
Zie links website: Reglement Expo + tips en tricks bekijken+ andere bestanden.
Bij gebruik eigen lijsten: Graag je naam op achterkant van de lijst zetten.
25 april Eerste selectieavond: per persoon max. 5 gekozen geprinte foto’s tonen.
Affiches voor expositie worden uitgereikt
Leden eerste selectieavond. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd, om mee keuze te bepalen.
Dus iedereen: welkom
Foto volgorde van ieder lid wordt door Anne-Marie gefotografeerd (zie vb. eerste kolom). Deze kan evt. bij haar opgevraagd worden.
Start met lid die al bekend is met deze selectierondes
vóór 29 april Leden eerste selectieronde sturen z.s.m. geselecteerde foto’s op formaat in voor Expoboekje. Zie link Leden eerste selectie ronde en Wiebe Link: Instructies voor foto’s in ExpoBoekje
25 April Bekendmaking werkschemalijst met hulptroepen voor Expo en concreet laten zien waar hulp nodig is.
Verzoek leden op korte termijn invullen. BVD
Expo team, alle leden Twee hulplijsten: 1. Lijst ontvangsttafel zitten 2. Werkschema hulp expo
25 April of 2 mei Selectieavond AV series tonen Werkgroep AV Definitieve datum volgt nog. Afhankelijk aanmeldingen selectieavonden
5 mei
2 mei Tweede selectieavond: Per persoon max. 5 gekozen geprinte foto’s tonen.
Nogmaals doorgeven bestellen van opplakkarton en passe-partouts
Leden tweede selectieavond. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd, om mee keuze te bepalen.
Dus iedereen: welkom
Foto volgorde van ieder lid wordt door Anne-Marie gefotografeerd (zie vb. eerste kolom).
Deze kan evt. bij haar opgevraagd worden.
Start met lid die al bekend is met deze selectierondes
vóór 5 mei Leden tweede selectieronde sturen z.s.m. geselecteerde foto’s op formaat in voor Expoboekje. Leden tweede selectie ronde en Wiebe Link: Instructies voor foto’s in ExpoBoekje
6 mei Bestelling passe-partoutkarton en opplakkarton bij C&C Artyfix Ellen Alleen voor hele vellen
16 mei Foto inlijstavond en laatste keuring door 2 Expoleden Alle aanwezigen helpen elkaar.
Wiebe en Anne-Marie laatste check.
Link: Opplakken en inlijsten Tips en Tricks.
Hier worden alle foto’s die gekozen zijn
ingelijst, als dit nog niet privé gebeurd is.
vanaf hier “live” bezigheden
24 en 25 Mei Ophalen spullen en opbouwavond tentoonstelling Alle leden mede verantwoordelijk voor deeltaken zie werkschema Expo. Evt. is dit ook al op de 23ste mogelijk
24 en 25 Mei Tentoonstelling, foto’s ophangen Anne-Marie en Wiebe
25 en 26 Mei EXPOSITIE Iedereen en hopelijk veel bezoekers
26 en 27 Mei Tentoonstelling, afbreken en kort nabespreken op 26ste met welverdiend drankje Alle leden mede verantwoordelijk voor deeltaken Zie werkschema Expo
27 Mei Borden terug brengen vanuit Patronaat Zie werkschema Expo
30 Mei Uitlijsten en Evaluatie Expo én
uiteraard: Bekendmaking uitslag publieks-en ledenkeuze.
error: Content is protected !!