Inmiddels zijn we zo’n drie maanden onderweg in een nieuwe opzet, FGV 2.0. Zoals aanbevolen door de werkgroep hebben we nu 1 x in de 2 weken een clubavond, en hebben we een aantal andere initiatieven genomen en geïmplementeerd. We kunnen nog niet zeggen of dit inderdaad leidt naar meer creativiteit in de club, en in (nog) meer actieve leden, maar we lijken op de goede weg.

Zo zien we een duidelijk merkbare verandering in de fotobesprekingen, waar de nadruk meer dan voorheen op het beeld, en de beleving daarvan, ligt. Dat betekent dus op een andere manier naar foto’s kijken, ze wellicht ook op een andere manier maken en bewerken, en dus ook met een andere kijk bespreken en beoordelen. De fotobesprekers hebben dit goed opgepakt, en leiden de discussies met een actieve bijdrage van allen aanwezig. Hopelijk zal ieder individu ervan leren en word hij/zij aangespoord om de volgende keer met (nog) betere foto’s te komen. Uiteindelijk gaat het, naast de gezelligheid, toch om het streven naar die individuele kwaliteitsverbetering in de fotografie. En door deze gezamenlijke hobby te delen leidt dat automatisch naar het op een hoger plan brengen van onze Fotogroep Veldhoven.

Ook lijken er meer activiteiten buiten de clubavonden om te gebeuren. Het samen op stap gaan ter leering ende vermaeck met bijvoorbeeld een dagje foto’s maken in Rotterdam, of het beleven van de Sony Foto- en Video Experience 2015, toevallig ook in Rotterdam.

Na zo’n 3 maanden in de nieuwe opzet, lijkt een voorzichtige conclusie dat het een goede keuze was. Natuurlijk is het wennen, en de een doet daar langer over dan een ander, maar over het algemeen lijkt het er op dat eenieder happy is met de vernieuwde werkwijze. De clubavonden worden heel goed bezocht, deelname aan de werkgroepen is procentueel hoger dan voorheen, en het aantal “uitstapjes” lijkt toe te nemen, ook al omdat initiatieven worden aangemoedigd en gedeeld met de hele club. De meeste leden zijn dus uiterst actief, en dat is een heel goed teken!

error: Content is protected !!