Gastspreker Edwin Westhoff

In December 2014 hebben we een gezamenlijke avond gehouden met de fotoclub Luminos. Op deze avond hield de gastspreker Edwin Westhoff een lezing over compositie.

Edwin is fotograaf en fotografiedocent sinds 1973. Hij besprak een aantal onderwerpen die een rol spelen bij de compositie zoals kijkrichting, balans en soorten lijnen. Een opvallend standpunt in zijn lezing is dat de Stelling van Derden niet juist is. Hij heeft zelf uit onderzoek aan foto’s en schilderijen de zogenaamde diagonaalmethode ontdekt.

Deze methode houdt in dat belangrijke onderwerpen van een foto op een diagonaal liggen. De methode is nu onder andere in Photoshop geïmplementeerd. Hij was daar merkbaar trots op.

Aan het einde van de avond besprak Edwin 10 foto’s die deelnemers hadden ingestuurd. Hij ging daarbij niet alleen in op de compositie van de foto maar ook op andere aspecten. Voor wat betreft compositie beoordeelde Edwin of de foto problemen had, d.w.z. of er een compositieregel (aandachtspunt) werd overtreden. Als er geen probleem was, dan was de compositie goed. Bij enkele foto’s liet hij door middel van aanpassingen (spiegelen, wegshoppen, croppen) zien hoe een foto beter zou kunnen.

error: Content is protected !!