Alan Everid

Onlangs, op 14 februari 2014, is ons clublid lid Alan Everid overleden.

Alan was een enthousiast en actief fotograaf. Al in het grijze verleden ontwikkelde hij zijn eigen foto’s en deed experimenten in de doka. Een jaar of 25 geleden werd hij lid van Fotogroep Veldhoven om zich verder te verdiepen in de fotografie maar ook om van elkaar te leren. Hij voelde zich zeer betrokken bij alle activiteiten: het gebeurde soms dat hij na een zakenreis rechtstreeks van het vliegveld naar zijn fotoclub ging. In 2003 werd hij voorzitter. Maar dit was slechts voor korte tijd: voor zijn werk verhuisde hij naar Singapore.

Door zijn ziekte gedwongen kwam Alan na een jaar of 4 weer terug in Nederland en werd opnieuw lid van Fotogroep Veldhoven. Daar leerden we hem kennen als een actief fotograaf, kritisch tijdens fotobesprekingen en actief voor de club. Samen met Tiny van de Oetelaar stelde hij bijvoorbeeld de jaarlijkse fotoketting samen. Het werd steeds duidelijker zichtbaar dat hij er lichamelijk op achteruitging. Hij kreeg zijn eigen gemakkelijke stoel en kon vaak niet de hele avond blijven. Pat, zijn vrouw, bracht hem dan en haalde hem ook bijtijds weer op.

Zijn mobiliteit werd dan wel minder, zijn gedrevenheid zeker niet. We zien langzaam een verschuiving van actief fotograferen buiten naar het creatief bewerken van foto’s op de computer. Daarbij hoorde zeker ook het maken van diaporama’s (slideshows met muziek).

Zijn enthousiasme voor de fotografie kon hij niet in één fotoclub kwijt: een jaar of vier geleden werd hij ook actief lid van Luminos, een andere fotoclub in Veldhoven. Ook daar kreeg hij zijn eigen gemakkelijke stoel. Zijn liefde voor diaporama’s groeide ook. Mede daarom werd hij een half jaar geleden ook nog lid van een derde fotoclub, de Fotoschouw in Eindhoven.

Het is duidelijk dat fotografie in al zijn aspecten een belangrijk stuk levensinvulling was voor Alan. Fotografie was dan ook een grote steun voor hem in de jaren dat zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet.

Wij danken hem voor zijn kritische blik, zijn actieve rol en zijn grote betrokkenheid in onze fotoclub.

error: Content is protected !!