Fotogroep Veldhoven (F.G.V.) werd in 1982 opgericht met als doelstelling: “HET BEVORDEREN VAN DE AMATEUR FOTOGRAFIE”

In principe is er om de 2 weken op donderdagavond een clubavond in ‘Ontmoetingscentrum ’t Tweespan’, Mira 2 in Veldhoven (Zonderwijk). Het clubprogramma bestaat uit circa 25 bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit forumavonden voor het bespreken van de door leden gemaakte foto’s, thema-avonden en demo/doeavonden. Om genoeg aandacht en tijd voor de gepresenteerde foto’s te hebben, streven wij naar een maximaal ledenaantal van 35. De tweewekelijkse activiteiten beginnen in de eerste week van september en lopen zonder onderbreking door tot midden juni. Met uitzondering van de werkgroepavonden zijn de bijeenkomsten voor alle leden toegankelijk.

De werkgroepen, 3 a 4 in getal en elk bestaande uit ca. 6 leden, komen naar behoefte buiten de clubavonden om bij elkaar. Een of twee keer per jaar gaan de leden gezamenlijk naar een fotogenieke locatie.

Elk jaar wordt er in gemeenschapshuis ‘Het Patronaat’ in Veldhoven (Zeelst) in de maand mei een tentoonstelling gehouden waar de leden en werkgroepleden, foto’s en Audio-Visuele-presentaties van het afgelopen seizoen exposeren.

De contributie bedraagt €96,00 per jaar. Te voldoen op bankrekening NL29INGB0000664433 t.n.v. Fotogroep Veldhoven. De opzegtermijn is twee maanden.
Heb je interesse, neem dan contact op met de secretaris van onze fotogroep.

Privacy reglement Fotogroep Veldhoven

Vademecum van de Fotobond (allerlei interessante informatie van en over de fotobond)

 

Bestuursleden

Voorzitter René Segers voorzitter@fotogroepveldhoven.nl
Secretaris Hans Schellen secretaris@fotogroepveldhoven.nl
Penningmeester Herman Rave penningmeester@fotogroepveldhoven.nl
Bestuurslid & vice-voorzitter Stephan Haan bestuurslid@fotogroepveldhoven.nl
Materiaalbeheerder   materiaalbeheerder@fotogroepveldhoven.nl
Webmaster Anne-Marie van Alem
Jolanda Smits
webmaster@fotogroepveldhoven.nl

 


Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende copyright eigenaar.

error: Content is protected !!