september 2019
5 toelichting programma najaar 2019 voorzetten voor werkgroepen projectie forum (vrij + jaarthema)
12
19 “blauw uurtje” : rond “Mira” en daarna projectie/bespreken in ’t Tweespan. opstart definitieve werkgroepen
26 mentoraat

 


 Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
 Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
 Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan

 

oktober
3

presentatie + discussie over “scherpte” (30 min)
projectie forum

10
12 uitje Schiedam
17  print forum opgeplakt en uniform formaat aanleveren: 20X30
24
31 projectie forum (vrij + jaarthema)

 


 Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
 Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
 Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan

 

november

7 mentoraat
14 3-luik
21
28  Lezing door Marijn Heuts samen met Luminos

 


 Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
 Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
 Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan

 

december

5
12 evaluatie najaarsprogramma projectie forum
(vrij + jaarthema)
19 mentoraat
26  2e kerstdag : geen clubavond!

 


 Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
 Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
 Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan

 

mei
2
9  interim presentatie werkgroepen
introductie voorjaarsprogramma
16
24

 


 Clubavonden zijn op donderdagen om 20:00 uur in het Tweespan
 Forumavonden zijn digitaal(projectie) of prints
 Werkgroepavonden, mentoraat, ed. op tussenliggende data, en NIET in het Tweespan

 

error: Content is protected !!